მოგესალმებით
გვერდზე შესასვლელად გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ ასაკი
ვადასტურებ, რომ ვარ თამბაქოს მომხმარებელი და თანხმობას ვაცხადებ,
მივიღო თამბაქოსთან დაკავშირებული ინფორმაცია.
18 წლამდე ასაკის პირები არ დაიშვებიან